DEN INRE KOMPASSENS MAKT


Förändring är en del av arbetslivets vardag. Det hindrar inte att många ändå upplever ett starkt motstånd när en förändring annonseras. Tryck på pilen vid sidan om kompasshuset, så får du en kort presentation avseende programmets innehåll.

I arbetslivet talas det mycket om hur viktigt det är att ett företag är värderingsdrivet och att alla behöver samlas kring företagets värderingar. Värderingarna ska vara vägledande för kulturen. Men, hur fungerar det i praktiken, när det är människors personliga värderingar som i första hand styr reaktionerna som uppstår när ett förändringsarbete annonseras?

Den inre kompassens makt är ett program som ger kunskap och insikter om hur den mänskliga dynamiken förändras när nya förutsättningar för att bedriva verksamheten blir nödvändigt på arbetsplatsen.

Programmets målsättning

Den övergripande målsättningen med programmet är att underlätta förändringsarbeten på arbetsplatsen. En medarbetare som styrs av sin inre kompass navigerar effektivare bland människor och bidrar snabbare till förändringen.
a

Lite ur kursinnehållet

 • Vilka karaktärsdrag utmärker en lagspelare.
 • Vad händer i det mänskliga samspelet när förändringsbehov uppstår på arbetsplatsen.
 • Vad tar bort och vad ökar engagemanget och förändringsviljan hos människor.
 • Hur gör du för att bli mer omedelbar och förtroendeingivande i din kommunikation.
 • Definiera dina personliga mål och guidas av din inre kompass för att lättare hantera förändringar.

a
Kursupplägg

Programmet består av kortare filmer, fördjupande text, reflektionsfrågor och reflektionsövningar som deltagarna arbetar med på egen hand. Deltagarna följer den givna kapitelstrukturen och kan enkelt gå tillbaka och repetera valda delar. En del av dokumenten är nedladdningsbara och kan sparas.
a

Giltighetstid

Du och dina medarbetare, som anmält sig till programmet, har möjlighet att obegränsat studera och arbeta med programmet under tre månader från det att du gjort en anmälan till utbildningen.
a

Utbildningsupplägg för företag

Självstudier: Via en åtkomstlänk kan deltagarna skapa ett personligt konto och få tillgång till onlineprogrammet. Deltagarna jobbar självständigt i valfri takt på mobil, surfplatta eller dator.

Blended learning: Vi skräddarsyr ett upplägg där självstudier varvas med fysiska utbildningstillfällen tillsammans med någon av våra handledare. Blended Learning ger ett effektivt lärande där deltagarna kommer till de fysiska utbildningstillfällena med gemensam förförståelse. Tiden med handledarna kan då med fördel utnyttjas till de moment som har störst nytta för gruppen. Exempelvis praktiska moment , workshops och utbyte av erfarenheter.

Individ eller gruppcoaching: Vi erbjuder också individ och grupp coaching på plats eller online .

Kontakta oss: via info@joyfulgroup.se eller per telefon 070-6578730

KURSPRESENTATÖRER

MORGAN BORG


Morgan, Magisterexamen i ledarskap, har utvecklat The Human Culture® programmet. Han har många års erfarenhet med att förbereda ledningsteam inför kulturförflyttningar. Han arbetar i Sverige, Tyskland, Kina och England.

EMMA WESSNER


Emma är handledare i The Human Culture®-programmet och har många års erfarenhet av ledarskapsträning och av att arbeta med team i förändring. Hennes varma förhållningssätt till människor gör utveckling och lärande lätt.

LASSE GUSTAVSON


Lasse vet hur mänsklig kultur och värdebaserat ledarskap ger vilja och engagemang till livet. Han blev den första i Sverige att ta emot priset Årets Brandman. Lasse är handledare i The Human culture (c)- programmet.

Litteratur:

Du kan beställa böckerna, Den inre kompassens makt , en förändringfilosofi och Den kollektiva hjärnans kraft till reducerat pris.
299 kr för båda böckerna(frakt tillkommer)

Read more

Kursinnehåll

Part 1

VÄLKOMMEN

No chapters found

Part 2

1. DEN INRE KOMPASSENS MAKT

 • Din inre kompass blir din guide
 • Dina passiva värderingar
 • Dina aktiva värderingar
 • Integritet
 • Varför behövs en stark integritet
 • Din inre kompass
Part 3

2. FÖRÄNDRING AV ONDO ELLER GODO?

 • Det yttre trycket
 • Tankesätt
Part 4

3. VERKTYG TILL SJÄLVREGLERING

 • SCARF Modellen
 • Vad försvarar du dig emot egentligen?
Part 5

4. EN KULTUR I VÄRLDSKLASS

 • Din kompass påverkar arbetskulturen
 • En utvecklande feedbackprocess
 • Din riktning i din förändring
 • Kulturell anpassning
Part 6

5. EN KULTUR SOM STÄRKER

 • En livräddande arbetskultur
Part 7

6. VISUALISERINGAR

No chapters found

Part 8

7. REFLEKTIONSÖVNINGAR

No chapters found

Part 9

8. UTVÄRDERING

No chapters found

Show all chapters