1. Den inre kompassens makt

I detta online program får du lära dig att hantera förändringar på arbetsplatsen mer insiktsfullt genom att utveckla din inre kompass. En inre kompass ger dig struktur för att fatta rätt beslut vid  förändringar. Du blir medveten om varför människor reagerar som de gör under press och hur du kan underlätta och påskynda nödvändiga förändringar. Din självkänsla kan stärkas om du följer din inre kompass i alla dina beslut.

Våra konsulter kan erbjuda individuell coaching som stöd till programmet.

2. Team kulturen

Online programmet Den inre kompassens makt © effektiviserar även team arbetet. Det blir lättare att diskutera i teamen hur vi ska samarbeta när vi har en struktur att förhålla oss till. Medlemmarna i teamet bidrar på olika sätt till team kulturen utifrån sin personliga kompass. Programmet ökar den psykologisk tryggheten i teamen genom att en större öppenhet utvecklas. Det leder till att team medlemmarna blir mer engagerade och fokuserade på att bidra till teamens uppgift och resultat.

Våra konsulter kan stödja processen i teamet genom blended learning

3. World Class Culture

Online programmet Den inre kompassens makt (c) ger en gemensam förståelse för människors beteende i förändring. Programmet utgår från organisationens syfte och vilka beteenden som stödjer syftet. Ledningens beteende och kommunikation blir särskilt viktigt vid en kulturförflyttning. Det är därför optimalt om även ledningen går programmet för att få ett gemensamt språkbruk och en samsyn kring vart vi är på väg.

Våra konsulter kan stödja ledningen vid en kulturförflyttning, både strategiskt och operativt.